Trung tâm sản


Hàng
i9.jpg
i8.jpg
Mới phê chuẩn
bếp
i7.jpg
i6.jpg
Phòng tắm

······

Ước

Ước

······

Về chúng ta

Italisa là một  doanh nghiệp sản xuất chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ về linh kiện & tổ kiện cho các thương hiệu vệ sinh hàng đầu thế giới.  Với chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu, Italisa  trở thành đối tác chiến lược cho nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Italisa được thành lập năm 2010 tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, nơi có vị trí rất thuận tiện về giao thương hàng hóa, --- một tiếng lái xe tới thủ đô Hà Nội và hai tiếng lái xe tới một trong những cảng biển lớn nhất – Hải Phòng.